کدام نظام شایسته ایرانیان است؟ سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون حقوق بشر در شهر هامبورگ آلمان

 

                                                                               Golzar-Jahanguir2-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید