مهران مصطفوی: ارزیابی سه گامی که ایران بر خلاف برجام برداشته است

mehran mostafavi2013در این مصاحبه مهران مصطفوی در باره سیاست غنی سازی و معیار اصلی برجام که همان زمان حداقل رسیدن به 25 کیلو اورانیوم غنی شده 90 درصدی است  توضیح می دهد و همچنین اینکه آیا سه سیاست اخیر ایران این حداقل زمان را کم می کند یا نه را بررسی کرده است. او به بررسی طرح فرانسه برای بیرون آمدن از بحران و اینکه اصولا آیا این راه موفقیت آمیز خواهد بود یا نه نیز توضیح می دهد.