نگاهی به اوضاع خاورميانه و حمله به پالايشگاه عربستان و قطع نفت و نقش مردم، مصاحبۀ راديو عصرجديد با ژاله وفا

                                                                              wafa1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید