تحلیلی از وضعیت ایران و منطقه/ محیط زیست و بیکاری و وضعیت حقوق انسان و ...، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

                                                                                Golzar-Jahanguir-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید