رابطۀ حق و مصلحت، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (هامبورگ آلمان)

                                                                            Golzar-Kanoun-1

                                                                              برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید