بررسی حمله به پایگاه های امریکا در عراق و پاسخ دونالد ترامپ، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

                                                                               Mostafavi-Mehran6-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید