مهران مصطفوی: منظور خامنه ای از دولت جوان حزب الهی، سر کار آمدن مطیع ترین دولت در سال 1400 است.

mehran3bisمهران مصطفوی:  برای اینکه درک کنیم منظور خامنه ای در صحبتهای چند روز پیشش از دولت حزب الهی چیست باید به عقب بازگردیم. او نه دولت خاتمی و نه دولت روحانی را حزب الهی نخواند، بلکه تنها در دوره اول هاشمی رفسنجانی دولت او را حزب الهی خواند و بعد دوره اول احمدی نژاد را. زیر در این دو دوره اصطکاکی بین خامنه ای و رفسنجانی و یا احمدی نژاد وجود نداشت. اما از دید خامنه ای هر دو منحرف شدند هم رفسنجانی و هم احمدی نژاد. پس حال که از دولت جوان حزب الهی صحبت به میان می آورد منظورش این است که فردی مطیع صد در صد در سال 1400 به ریاست جمهوری برسد. در اصل او کسی را می خواهد که از خود نه ابداع نه ایده و نه ابتکار داشته باشد یعنی از دید جامعه شناسی یک پیرمرد کامل می خواهد. کافی است نگاهی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بیندازیم که خامنه ای اعضای آن را تعیین می کند، تا دریابیم منطور خامنه یا از جوان حزب الهی چیست. خامنه ای قدرت فعلی را برای خود کافی نمی داند و می خواهد همه امور توسط او و دفترش اداره و رهبری شود اگر بتواند قانون اساسی را هم تغییر خواهد داد.

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای مصطفوی، پنج شنبه ۱ خرداد۱۳۹۹

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTPXQyOt3Qk