دلایل افزایش قیمت روزمرۀ ارز در ایران، مصاحبه با ژاله وفا

                                                                            Vafa-Jaleh14-1

                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
اولین دلیل بالا رفتن قیمت ارز، نیاز مبرم دولت به تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است که با افزایش قیمت ارز، از جیب مردم می خواهند تأمین کنند.
 
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران نیز به صراحت گفته، از آنجا که درآمد نفتی شدیداً کاهش یافته و از درآمد مُکفی مالیاتی نیز خبری نیست، مردم باید هزینه های جاری ادارۀ خودشان را، خودشان پرداخت کنند.
 
از اینرو پیداست در نبود درآمد نفتی و مالیاتی، و نیز عدم استقبالِ مردم از خرید اوراق بدهی دولتی، حکومت روحانی برای کسری بودجه، چاره ای ندید، جز بالا بردن قیمت ارز که خوب بیش از پیش به بنیۀ تولید صدمه میزند. تقریباً اختیار کنترل قیمت ارز هم از دست دولت خارج شده است ...