ارزیابی فشار امریکا بر مبنای مکانیزم ماشه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

ارزیابی فشار امریکا بر مبنای مکانیزم ماشه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Mostafavi M-Abdollahi Mo-1           
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     
مهران مصطفوی: در این مصاحبه کوتاه با تشریح اینکه آنچه در شورای امنیت سازمان ملل پیش آمده است، سابقه ندارد، به این سؤال ها پاسخ می دهم: ترامپ از چکاندن ماشه چه اهدافی را دنبال می کند؟ چرا در صورت آمدن جو بایدن، مسئله ایران حل نخواهد شد؟ و بالاخره اینکه، خامنه ای به هنگام بیرون آمدن امریکا از برجام، چه می توانست بکند؟