صنایع اتمی و تبعات آن تنها سرپوشی جهت غارت ایران برای علی خامنه ای، مصاحبۀ تلویزیون میهن با مهران مصطفوی/ ما ٨٠ و چند میلیون ایرانی مسئول جنایت هسته ای رژیم ولایت فقیه هستیم

                                                                                Mostafavi-Behbahani-1

                                                                                       برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                         
چطور می توان اینهمه ظلم، هزینه، دروغ و خسارت به وطن را بنام سیاست هسته ای پذیرفت. آقای خامنه ای بار دیگر تسلیم شد و پذیرفت که سازمان بین المللی انرژی اتمی دو سایت را بازرسی کند. این تقاضا را سازمان انرژی اتمی چند ماه پیش داده بود. اما ایران بارها با این تقاضا مخالفت کرده بود. به راستی چرا آقای خامنه ای چنین رفتار می کند؟ آیا عقل ندارد؟ پاسخ من این است که او به درستی از روی حساب و کتاب بحران بازی را انجام می دهد، او نیاز به بحران دارد.
 
در این مصاحیه این دو سؤال را مطرح می کنم که پاسخ به آنها ما را در باره روش قدرتمداران روشن تر می کند. آیا ترامپ برای تحمیل تحریم ها به ایران نیاز داشت که دو سال پیش از برجام بیرون آید؟ ترامپ اگر می دانست که حق چکاندن ماشه را دارد، چرا قطعنامه ای برای تمدید تحریم سلاح های هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل برد؟ خامنه ای با دور شدن از برجام و عدم رعایت تعهدات، بدنبال چه بود؟
 
و بالاخره این هشدار لازم است که کسانی که امید بسته اند که با آمدن آقای بایدن وضعیت ایران بهتر می شود، در اشتباه هستند. وضعیت ایرانی قبل از هر چیز، حاصل سیاست خامنه ای است. تا زمانی که در برابر او نیاستیم و بعنوان یک ملت دادخواهی نکنیم، وضعیت همینطور باقی خواهد ماند. تا کی می خواهیم نظاره گر مرگ میهن باشیم؟