انتخابات امریکا و بحران ها در دنیا و نقش افکار عمومی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                            Sedarat-Ali-1

                                                                                  برای شنیدن این مصاحبه  اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
سؤال مهم که هر کدام از ما باید از خود بپرسیم این است که راه حل برای بحران هایی که بر هم افزوده می شوند، در دست کیست؟
 
قدرت‌ ها، قدرت‌ های دولتی و قدرت‌ های غیردولتی که شرکت های چندملیتی حاکم بر دنیای امروز را تشکیل می ‌دهند، خود بوجود آورندۀ این بحران‌ ها هستند، پس نمی‌ توان برای راه حل دست تمنا به روی آنها دراز کرد، و یا حتی منفعلانه منتظر نشست تا آنها کاری بکنند. راه حل بحران ‌ها، در ایران و در دنیا، در دست من، شما، هر کدام از همۀ ما است. برای ساختن سرنوشت ‌های خوب و خوب ‌تر، هر کدام از همۀ ما باید، به سهم خود و به نوبۀ خود، کاری بکنیم، حالا هرچقدر هم آن کار در ظاهر به نظر کوچک بیایید.