حمید رفیع: تصمیم ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا! تصمیم خامنه ای و موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸!

Rafi-Hamid-1دیدم بعضی از مهره های استبداد از زبان فریب مثل همیشه استفاده کردند و انتخابات ریاست جمهوری در امریکا و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ را با هم مقایسه کردند و تصمیمات ترامپ را مشابه تصمیمات موسوی خواندند به این صورت که نوشتند اعتراض به تقلبات از طرف ترامپ که سندی برای حقانیتش هنوز نیست را با اعتراض به تقلبات از طرف موسوی که اسنادش هم وجود دارد را یکی خواندند! چرا میگویم زبان فریب بکار میبرند؟ برای پاسخ، بیادتان میاورم که بعد از انقلاب، میزان تصمیمگیری، رای مردم  و دفاع از حقوق ملی شد تا  زمانیکه خمینی، علیه انقلاب کودتا کرد. به یادتان میاورم که خمینی موقع کودتا علیه انقلاب به ملت ایران فهماند که دیگر میزان رای ملت نیست، میزان تصمیم او است، گفت: اگر ملت ایران تصمیمی بگیرد او خلافش را اگر تصمیمش باشد به اجرا میگذارد و برای خود ولایت مطلقه تعریف کرد، که به قول آیت الله منتظری عین شرک بود و هست! کودتاچیان این ظلم را با تغییر قانون اساسی، وارد قانون اساسی تقلبی خود کردند! از آنروز ، وظیفه شورای نگهبان استبداد این بوده که انتخاباتی که برگزار میکنند بیانگر دفاع از ولایت مطلقه فقیه باشد و هیچوقت آنرا زیر سوال نبرد! در سال ۸۸ وقتی خامنه ای فهمید که رفسنجانی بعد از انتخابات میخواهد جای او را بگیرد! طبق قانون اساسی تقلبی، خواست خودش را به ملت تحمیل کرد و یاد ملت انداخت که میزان تصمیم او است! بنابراین تقلب “رهبر” طبق قانون اساسی تقلبی ، “قانونی“ بود! در استبداد ولایت مطلقه فقیه آنهائی که به این تصمیم “رهبر” که رای انها را زیر پا گذاشت اعتراض کردند، مانند نداها کشته یا مثل مجید توکلی ها زندانی و شکنجه شدند که مسئولان استبداد در مقایسه خود، این مهم را هم فراموش کرده اند که بگویند، در امریکا میزان رای ملت است و ولایت با جمهور مردم است. و با وجود ۴ سال ریاست جمهوری ترامپ که یک زورپرست است هنوز دمکراسی بر جا است و جناب ترامپ نتوانسته مثل خمینی علیه آن کودتا کند. هر چند که دمکراسی در امریکا ضربه دیده باشد. زیرا ترامپ مثل هر زورپرستی برایش احترام به حقوق ممکن نیست، بیادتان میاورم که موقع انتخاب شدنش ملت ایران را تروریست خواند. اختلاف نظر را جرم شناخت. بجای دفاع از حقوق رسانه ها همچون روزنامه ها و تلویزیون‌ها و رادیوها، مرتب به انها حمله کرد. بعضی از انها در عکس العمل مقابل  او، همجنس او شدند تا انجا که سخنان رییس جمهور را سانسور کردند. چون تشخیص داده بودند دروغ گواست. و به جای قاضی حکم صادر کردند، بدون اینکه از خود بپرسند که اگر در کشوری رییس جمهور قانونی منتخب ملت را میتوان سانسور کرد، هیچکس از سانسور مصون نخواهد بود. یکی از درس‌های این انتخابات این است که عده زیادی برای نجات دمکراسی و نه برای حمایت از رقیب اقای ترامپ، علیه ترامپ رای دادند، امیدوارم دمکراسی در انجا از بحران بیرون بیاید.   بنابرین میبینیم چطور مسولان استبداد با زبان فریب سعی در گمراه کردن ملت ایران مثل همیشه دارند. بجای فریب این مقایسه های دروغ را خوردن، با ما است خواست حق من کو را عمومی کنیم تا جنبش همگانی برای احیا این حقوق با فهم به انها برای نابودی استبداد در ذهنیت و در عینیت را ممکن سازیم. و ساختن ایران مستقل و ازاد را که در آن هر ایرانی از هر جنسیت، قومیت، دین یا مرام دارای حقوق برابر به عنوان بشر و شهروند هست. باور به این که حقوق ماورای اداب و رسوم و دین و مرام هر کس می‌باشد، ممکن گردد. که در آن، حقوق طبیعت جدا ناپذیر از حقوق بشر باشد و محور تصمیم گیری برای وطن، دفاع از حقوق ملی و میزان رای مردم است ممکن گردد.

شاد باشید.

حمید رفیع