جلسه پرسش و پاسخ با مهران مصطفوی: آنچه در باره سیاست هسته ای باید بدانیم

zoom-Mostafaviدعوت از ایرانیان به جلسه پرسش و پاسخ آنچه در باره سیاست هسته ای باید بدانیم – سیاست بایدن در قبال برجام

تاریخ: چهار شنبه ۲۵ نوامبر ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی = ساعت ۳۰/۲۲ بوقت ایران

برای شرکت در این جلسه کافی است که روی لینک زیر کلیک کنید:

https://tinyurl.com/barjam2020