دعوت عام/ اجلاس بزرگداشت از عباس امیر انتظام با حضور و پشتیبانی عده ای از شخصیت‌ های اپوزیسیون ایران و کنشگران حقوق انسان در پاریس

amirentezam Abbas هم‌ میهنان عزیز در روز شنبه چهارم اکتبر ۲۰۱۴ اجلاس بزرگداشتی از آقای عباس امیر انتظام با حضور و پشتیبانی عده ای از شخصیت‌های اپوزیسیون ایران و کنشگران حقوق بشر در پاریس برگزار می شود، با شرکت خود در این بزرگداشت از مقاومت‌ها و مبارزات این آزادی‌خواه و طرف‌دار حقوق بشر که با ارزش‌ترین سال‌های زندگی خود را در مخوف‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده قدردانی کنیم.
 
برنامه و سخنرانان:
 
نیلوفر دُهْنی: اداره کنندۀ جلسه خوشامد و گشایش بزرگداشت،
 
با سخنان آقای عباس امیر انتظام از تهران
 
سخنرانان: کمال ارس، ابوالحسن بنی صدر، کورش زعیم، رضا علیجانی، هدایت متین دفتری، روزبه میرابراهیمی، نعمت میرزا زاده، پرویز نویدی، فرهنگ قاسمی
 
AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris 
 
شنبه شب ۲۰۱۴/۱۰/۰۴ از ساعت ۱۹:٣٠ تا ۲۲:۴۵ در  آژکا" (AGECA)  سالن بزرگ
 
هماهنگ کننده: سایت "جامعه رنگین‌ کمان"، بنیاد آزادی اندیشه و بیان