سخنرانی، بحث آزاد و گفتگو، پرسش و پاسخ


در نمایندگی نیدر زاکسن (هانوفر) برگزار میشود

برنامه سازان:

             پروانه جلیلی :

گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ماه گذشته

 

            شایسته علی گلزار :

  بررسی مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و وضعیت اجرائی ان

دلنوشته خوانی  :

سهیلا مرادی

 سخنرانان و موضوع سخنرانی:

        نسیم غربی فر:

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

        منوچهر شفائی:

کودک و کودکی در ایران

  بحث آزاد: جهانگیر گلزار

چگونگی تشخیص حق از ناحق

 

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

و درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم 

زمان:  شنبه 11 نوامبر  2017  ساعت 1200 بوقت اروپای مرکزی

مکانهانوفر (IIK)، دفتر مرکزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Zur Bettfedrnfabrik 1  / 30451 Hannover  _ (IIK e.V.)

امکان دسترسی: از بانهوف با خط 10 بسمت Ahlem  ايستگاه  .Leinau Str

این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر پخش خواهد شد

Paltalk,

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar Hannover

مسئول جلسه : قاسم ساکی

منشی جلسه : بیتا اسدپور

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

    نمایندگی نیدرزاگسن