بیانیۀ گروهی از وکلا و حقوق‌ دانان در‌بارۀ وقایع اخیر در ایران

Baianieh-1 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، در مادۀ ٢٠ خود، بر حقِ اجتماعات شهروندان تأکید کرده است. همچنین مادۀ ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان بر تجمعات مسالمت‌ آمیز را مطلق دانسته است و ایران به هر دوی آنها پیوسته است که مطابق مادۀ ٩ قانون مدنی این معاهدات پس از پیوستن کشور به آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌ شوند. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران نیز حق بر اجتماعات مسالمت‌ آمیز بدون حمل سلاح، حقی است که به هیچ مجوزی احتیاج ندارد و تاکنون مطلقاً از ملت سلب شده است.
 
اکنون اما چند روزی است که شهروندان با استفاده از این حق قانونی بر خواسته‌ های مدنی و قانونی‌ شان تأکید می‌ کنند. آنان در شعارهایشان خواستار پایان دادن به فساد مالی، اداری و قضائی هستند که بر نهادهای مختلف چنگ انداخته است. این حق در موارد متعددی با مداخلۀ نیروهای نظامی و انتظامی به خشونت کشیده شده است و متأسفانه به دلیل چنین مداخلات خشونت‌ باری در شهرهای مختلف توسط نیروی انتظامی، تعداد زیادی از هموطنانمان کشته شده‌ اند.
 
ما به خانوادۀ هموطنانمان تسلیت عرض می‌ کنیم و مراتب همراهی و همدردی‌ مان را به خانواده‌ های کشته‌ شدگان اعلام می‌ داریم و از آنجا که معترضان زیادی نیز به دلیل استفاده از حقوق قانونی‌ شان دستگیر شده‌ اند، خواهان آزادی بی‌ قید و شرط آنها هستیم.
 
از سوی دیگر و از آنجا که اظهارات برخی مسئولان در ایجاد التهاب و به خشونت کشاندن اجتماعات قانونی و مسالمت‌ آمیز شهروندان مؤثر بوده است، خواهان عزل فوری و محاکمۀ آنها با حضور قضاتی مستقل هستیم. بار دیگر تأکید می‌ شود خواستۀ قانونی مردم که از طرق مسالمت‌ آمیز ابراز می‌ شود، باید به رسمیت شناخته شود، و نه آنکه مأموران با سوء استفاده از موقعیت نظامی و انتظامی‌ شان، باعث کشته شدن شهروندانی شوند که از حقوق مسلم قانونی‌ شان استفاده می‌ کرده‌اند که این رفتارهای غیر قانونی از مصادیق سوء استفاده از مقام دولتی وفق مفاد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌ شود.
 
در پایان ضمن تأکید بر خواستۀ قانونی شهروندان، بر مسالمت‌ آمیز بودن تجمعات و هشیاری عمومی مردم جهت حفظ آرامش و پیگیری مطالبات با استفاده از روش‌ های خشونت پرهیز، بر رعایت حقوق شهروندان، مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناختن این حقوق در همۀ عرصه‌ ها تأکید می‌ نماییم.»
 
محمد اولیایی فرد، محمود رحمانی اصفهانی، سید محمد سیف زاده، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی، نسرین ستوده
۱۳۹۶/۱۰/۱۳