مراسم تودیع و تدفین زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی

Hajsedjavadi Aliasgharهم میهنان، دوستان و عزیزان

مراسم تودیع و تدفین زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی

 

روز چهار شنبه، چهارم ژوئیه، سال ۲۰۱۸ ساعت ۱۴ (دو بعد از ظهر) در گورستان مونپارناس (پاریس چهاردهم) برگزار خواهد شد

Cimetière du Montparnasse
 Boulevard Edgar Quinet

Paris 75014  
Métro Raspail 

گرد همائی، مراسم بزرگداشت و یادمان آن زنده یاد نیز، در همان روز، ساعت
۱۷ (پنج بعد از ظهر) در سالن پذیرائی هتل ماریوت خواهد بود


Hôtel Marriott 

Boulevard Saint Jacques

 Paris 75014

Métro Saint Jacques

.
خانواده، خویشان و دوستان زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی