تسلیت نامۀ شورای مرکزی جبهه ملی ایران: یاد و نام دکتر نور علی تابنده را گرامی می داریم

Jebhe-Melli Iran-1 با دریغ و تاسف بسیار، جمع آزادیخواهان و استقلال طلبان و جامعه مدنی ایران، یک شخصیت فرهیخته و گرانقدر دیگر را از دست داد. دکتر نور علی تابنده از زمان نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در جرگۀ پیروان مصدق و ملیون ایران قرار داشت. او پس از کودتای ننگین ٢٨ مرداد ٣٢، در سازمان نهضت مقاومت ملی، در مقابل کودتا جای گرفت. در سال های قبل از انقلاب ۵۷ و همچنین در سال های پس از انقلاب، همیشه در کنار مردم و ملیون بود. او چه در زمان رژیم سابق و چه در دوران پس از انقلاب، وکالت زندانیان سیاسی را به صورت رایگان و بدون هیچ چشمداشت مالی، پذیرفت.
 
ما درگذشت آقای دکتر نور علی تابنده، این تلاشگر صدیق و رهپوی دیرین نهضت ملی ایران و راه دکتر محمد مصدق، حقوقدان عدالتخواه، وکیل حق طلب و عارف پاک سرشت را که در طول زندگانی با وجود فشارها و آزار های ناروای حاکمان و صاحبان قدرت، از مسیر خویش پا واپس نکشید و سر تسلیم فرود نیاورد، همدردانه به خاندان معظم ایشان و یاران و همفکران ارجمندشان، تسلیت می گوییم.
 
جان گوهر است و مرگ نپوشد فروغ آن                    هم زان فروغ بوده دو روزی بهای تن
                                                                          
ششم دی ماه ١٣٩٨
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران