محسن حیدریان در گذشت

haidarian mohssenبدرود دوست همراه و رفیق همرزم، عزیز ما محسن حیدریان

با دریغ و افسوس از مرگ محسن حیدریان باخبر شدیم. قلب پرشور و مهربان این همراه و همرزم فرهیخته روز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۸ از تپیدن باز ایستاد.

حیدریان از اعضای فعال حزب توده ایران بود که از آغاز حرکت اعتراض به سیاست‌های این حزب با ما همراه بود و ‏با اندیشه‌های روشن و بدیع خود به این جنبش خدمت کرد. نقش او در بنای شالوده نظری مردمی، مدرن و ‏آزادمنشانه برای “حزب دموکراتیک مردم ایران” هرگز از یاد نخواهد رفت.

محسن حیدریان پیکارگر نستوهی بود که با نقد و یادگیری از گذشته، رها از جزم‌اندیشی، با عشق به ایران و برای ‏خوشبختی ایرانی زیست و تا آخرین دم از تلاش پربارش در راه آزادی دست نکشید.

دریغا که آرزوی ایرانی آزاد، مسالمت‌جو و عدالت‌خواه را با خود به گور برد.

ما درگذشت محسن حیدریان، این یار صدیق، فداکار و صمیمی را به بستگان ارجمند او و جامعه ایرانیان دوستدار ‏آزادی و جمهوری تسلیت می‌گوییم.

بابک امیرخسروی

مهدی خانبابا تهرانی

آذر منصور

اتابک فتح اله‌زاده

سعید الموتی

بیژن پوربهنام

بیژن پیرزاده

مسعود رسا

فرهاد فرجاد

علی شاکری

محمد امینی

سیاوش قاینی

بهرام عباسی

سهیل کشاورز

دلنواز آذری

ناهید کشاورز

ناصر آذرافروز

منوچهر نوروزیان

داریوش یوسفی

منبع: عصرنو