در سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق، یاد و نام آن قهرمان ملی را گرامی می داریم، بیانیۀ شورای مرکزی جبهه ملی ایران

Jebhe-Melli Iran-1 پنجاه و سه سال پیش دکتر مصدق پس از تحمل سیزده سال حبس مجرد و تبعید خانگی در تاریخ چهاردهم اسفند ۱۳۴۵ در خاک این سر زمین جاودانه شد. نام بلند او در سرلوحه ی نام آزادیخواهان، استقلال طلبان، میهن دوستان و عدالت جویان نقش بسته است. او که در دوران جوانی در انقلاب آزادیخواهانه ی مشروطیت شرکت داشت، حامل اصلی پیام آن انقلاب برای نسل های بعدی گردید. او پیشرو و مظهر نهضت ملی و ضد استعماری و ضد استبدادی ایران زمین و نهضت های آزادیخواهانه و ضد استعماری همه ی ملل شرق در قرن بیستم است. او در مقابل بازسازی استبداد، پس از انقلاب مشروطه، نه تنها مقاوم ایستاد که همواره نسبت به آن هشدار داد و روشنگری کرد. او در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ در دوره ی پنجم مجلس شورای ملی در جو سنگین ترور و وحشت حاکم بر جامعه، در مقابل آغاز سلطنت رضا خان، مردانه ایستاد. و با این امر که یک نفر، هم فرمانده کل قوا و سردار سپه و هم رئیس الوزراء و هم سلطان و هم صاحب اختیار کل امور کشور باشد، به مخالفت برخاست. و گفت که این ارتجاع و استبداد است و در سایه ی استبداد، مملکت سیر قهقرایی خواهد پیمود. او شخصیتی بود که تا پایان عمر پاکش، ذره ای از نظرات خود در مورد بازسازی استبداد، در قالب ظاهری نظام مشروطه، پای پس نکشید. پس از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضا شاه، او موقعیت را جهت ایجاد نهضتی بزرگ برای برپا داشتن آزادی و استقلال و حاکمیت ملی، مناسب یافت و در انتخابات دوره ی چهاردهم مجلس، به عنوان نماینده ی اول مردم تهران، به خانه ی ملت گام نهاد. و از همانجا مشعل پر فروغ نهضت ملی ایران را برافروخت و در پیشاپیش صفوف ملت قرار گرفت. او در اول آبانماه ۱۳۲۸، شالوده ی سازمان جبهه ملی ایران را پی ریخت. و به همراه ۷ تن از یاران، به مجلس شانزدهم وارد شده و توانست قانون ملی شدن صنعت نفت را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب نهایی برساند و آنگاه برای اجرای قانون ملی شدن نفت، قبول مسئولیت نمود و در اردیبهشت ۱۳۳۰، دولت ملی را تشکیل داد و در مدت ۲۸ ماه حکومت خود، ده ها طرح مهم و اثر گذار را به مرحله ی اجراء در آورد که حیات سیاسی و اقتصادی این سرزمین را دگرگون و کشور را به سرعت به سمت تعالی و توسعه پیش برد که نسل های بعدی و آیندگان نیز از آن اقدامات بنیادین بهره مند شده و می شوند. شوربختانه ابر قدرت های انگلیس و آمریکا و شوروی، با همراهی عوامل داخلی خود، با انجام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مستقل ترین و دموکرات ترین دولت این سرزمین را سرنگون کردند و رهبر نهضت ملی ایران را تا پایان عمر در حبس و حصر نگاهداشتند.
 
چرا و چگونه دکتر مصدق، مردِ بزرگِ تاریخ ما، شناخته می شود؟:
 
او در فراز و هم در نشیب از مردم جدا نمی شود. رهبری به پا خاسته از آرمان و اراده ی ملی و از جنسِ ملت است. در طول زندگی پاکش، همواره پنجه در پنجه ی دشمنان داخلی و خارجی است. نمی خواهد از او بت بسازند. بت تراش و بت پرست را نفرین می کند. او با مردم صادقانه برخورد می کند و هیچ گاه به مردم دروغ نمی گوید و هیچ نکته ای را از آنان مخفی نمی سازد. او در صدد فریب مردم بر نمی آید. اهل خدعه و توطئه نیست. درستکار و پاک دست است و در هر پست و مقامی، در حوزه ی مدیریتش، ناپاکی و دزدی و تجاوز به اموال مردم، امکان وقوع ندارد. به آزادی و استقلال، تا بنِ دندان اعتقاد دارد. با تمام جهان در راستای حفظ منافع ملی و با احترام متقابل تعامل دارد. اهل بند و بست و ارتباط پنهانی و سازش با هیچ قدرتی نیست. و با این خصوصیات است که او در جایگاه اسطوره ی فنا ناپذیر تاریخ ایران جای دارد.
 
جای دریغ و تأسف بسیار است که قدرت مداران برخاسته از انقلاب که پیش از پیروزی، استقلال و آزادی، یعنی گفتمان مصدق را شعار و هدف خود قلمداد می کردند و با این شعار ها مردم را فریفته و اعتماد آنان را جلب کردند، امروز چنین پی آمد هایی از سرکوب و خشونت، فساد و سوء استفاده از قدرت، نا کار آمدی و سوء مدیریت را به بار آورده اند که شاهد آن هستیم. امروز در شرایطی که ملت ایران، در نتیجه ی سوء سیاست ها و سوء مدیریت های جمهوری اسلامی، تلخ ترین و سیاه ترین دوران تارخ خود را می گذراند و علاوه بر فقر و بیکاری، گرانی و تورم، سرکوب و کشته شدن در خیابان، ساقط شدن هواپیما و کشته شدن در آسمان، به بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و اپیدمی بیماری مرگ بار نیز دچار گردیده است، راه نجات کشور را در بازگشت به آزادی و استقلال وحاکمیت ملی، یعنی رجوع به افکار و اندیشه های مصدق و تأسی به راه آن بزرگ مرد، می دانیم و در این سالروز در گذشتش، به روان پاکش درود می فرستیم .
 
چهاردهم اسفند ۱۳۹۸، 
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران