نامۀ سرگشادۀ اعتراضی فُروم دمکراتیک ایرانیان شهر ماینز به پارلمان اروپا

Nameh-Sargoshadeh-1 حضور محترم جناب آقای داوید ماریا ساسولی
 
با کمال تأسف باید گفت که دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران یک تصویر غلط از گسترش ویروس کرونا در ایران به افکار عمومی منتقل نموده است. ما می دانیم که دقیقاً در حال حاضر، آنهم زمانی که پزشکان بدون مرز برای مردم ایران فعالانه می توانستند حرکت کنند، از سوی مسئولین ایران دست رد بر سینه آنان زده شد و از آنها خواسته شد هیچ اقدامی انجام ندهند. رژیم ایران و سیستم موجود در ایران این را نمی خواهد، زیرا آنها از اطلاعات درست در بارۀ عدم هماهنگی و عدم وجود مراقبت های لازم و و و ترس دارند.
 
جناب آقای ساسولی،
 
با کمال تآسف ما اطلاع یافتیم که شما ۲۰ میلیون یورو به رژیم ایران بعنوان هدیه کمک نموده اید. آنهم در شرایطی که مردم ایران با اپیدمی ویروس کرونا در رنج فراوان بسر می برند و رژیم تلاش می کند از خود چهره ای قابل قبول نشان دهد. مردم ایران نیازی مبرم به پشتیبانی دارند و نه رژیم جمهوری اسلامی.
 
جمهوری اسلامی تلاش می کند تا مردم ایران را تا می تواند تحت فشار قرار دهد و سرکوب کند. لذا سپردن کمک های نقدی به این رژیم هیچ رابطه ای با کمک های بشردوستانه به مردم ایران ندارد. کمک های بشر دوستانه به مفهوم حمایت و کمک فوری و مستقیم به جامعه و بیمارستان هاست.
 
کمک بشر دوستانه، یعنی با صدای رسا آزادی همۀ زندانیان سیاسی را خواستار شد. کسانی که هیچ جرمی ندارند، جز اینکه خواهان آزادی و دمکراسی هستند.
 
جناب آقای پریزیدنت
 
ما از شما می خواهیم هر کاری از دستتان بر می آید برای آزادی زندانیان سیاسی ایران انجام دهید. اجازه ندهید کمک های بشردوستانه تبدیل به ابزاری سیاسی شوند. زیرا رژیم ایران هر نوعی از کمک و یاری را بعنوان مشتی بر علیه مردم ایران بکار گرفته و می گیرد.
 
ما عمیقاً متأسفیم، حال که احتیاجات پزشکی زیر سئوال رفته است و پزشکان بدون مرز دست رد به سینه شان خورده است، همزمان رژیم ایران ۲۰ میلیون یورو کمک نقدی دریافت می کند.
 
این مسئله در واقعیت ادامۀ همان سیاست "دیالوگ انتقادی" با رژیم ایران است. اگر شما به پیمان های سازمان جهانی حقوق بشر پایبندید، اولین قدم آزادی زندانیان سیاسی خواهد بود که در شرایط کنونی زیر شدید ترین فشار ها قرار گرفته اند و دولت ایران به هیچ وجه دنبال یک راه حل نیست.
 
بیمارستان های ایران شدیداً از کمبود و حتی نبود ابزارهای لازم پزشکی و مراقبتی در رنجند و دقیقاً رژیم ایران به همین دلیل تلاش دارد تعداد مبتلایان و کشته شدگان را مخفی نماید. به این معنی که ویروس کرونا یک مانور سیاسی برای رژیم ایران شده است.
 
دومین موج گسترش ویروس کرونا بخاطر اطلاعات غلط و ناصحیح در حال جریان است. در گزارش هایی که بدست ما می رسند، به روشنی می بینیم که گسترش بی حد این ویروس، نتیجۀ رفتار غلط رژیم ایران است.
 
با احترام فراوان،
از سوی فُروم دمکراتیک ایرانیان شهر ماینز، 
بهروز اسدی
 
i.A. Behrouz Asadi
Demokratische Forum der Iraner
C/O Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP ‚
Albert-Schweitzer-Str 113-115 in 55128 Mainz
 
برگردان به فارسی: ناهید جعفرپور