نامه سرگشادۀ لغو عضويت جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران در "همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران"

Jomhourikhah-D L-1 جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو می كند و از اين پس هيچگونه نماينده ‌اى در "همبستگى" نخواهد داشت.
 
شوراى محترم نمايندگان "همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران"،
 
جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران دهمين گردهمايى سراسرى خود را در روزهاى ٩ و ١٠مه ٢٠٢٠ (۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) برگزار كرد. در اين گردهمائى مصوبه ‌اى نيز به منظور روشن‌ سازى همكارى‌ هاى خود با ديگر جریان ‌های سياسى به تصويب رساند. اين مصوبه ضمن تأكيد بر همكارى ج.ج.د.ل.ا با ديگر جريان‌ های جمهوري‌خواه، شكل و محتوى آن را محدود به همكارى‌ هاى مقطعى و موضعى كرده و جنبش را از وارد شدن به هر گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی منع مى ‌كند.
 
بر اين اساس جنبش جمهوری ‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو مي كند و از اين پس هيچگونه نماينده ‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.
 
بنابراین تقاضا داریم، نام «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و ‌لائیک ایران» از لیست‌ اسامی امضا کنندگان انتشارات "همبستگی" برداشته شود.
 
برای اطلاع بیشتر، در زیر مصوبه ی گردهمایی را ضمیمه این نامه می ‌کنیم. 
 
جنبش جمهورى‌ خواهان دموكرات و لائيك ايران،
 
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ – ۸ ژوئن ۲۰۲۰ 
 
———————————————-
 
                                مصوبه همکاری با جریان ‌های جمهوری ‌خواه
 
                                         گردهمآیی سراسری دهم
 
                              (۹ و ۱۰ مه ۲۰۲۰  –  ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)
 
۱- همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا)  با جریانهای جمهوریخواه از نوع همکاری موضعی*  است.
 
۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمیشود.
 
۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریانهای جمهوری ‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌ شود که اصول زیر را بپذیرند: – جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛ – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ ی مربوط به حل مسأله‌ ی ملی- قومی در منشور سیاسی ج.ج. د.ل.ا.**) – مخالفت با مداخله‌ ی قدرت ‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
 
 * همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که درصورت توافق طرفین، بر سر یک موضوع مشخص، انجام می ‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.
 
** پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری‌ها و تبعیض ‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌ های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ‌ها در امور محلّی و منطقه ‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسأله ی ملّی- قومی و گشودن مباحثه ‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستیِ تاریخی و مسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …)
 
 پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّه ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
 
از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم
 
 ۵ و ۶ خرداد ۱۳۹۷ –  ۲۷ و ۲۸ مه ۲۰۱۸