میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران/ خشونت در جهانِ امروز

Jomhourikhah-D L-1 جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لاییک ایران پس از گردهمایی دهم خود در ٩ و ١٠ ماه مه‌ ی ۲۰۲۰، بر آن شد که با برگزاری نشست‌ ها، میزگرد‌های سیاسی و دعوت از فعالان سیاسی مستقل، دموکرات، لائیک و آزادی ‌خواه، به سهم خود در راه پیشبرد اهداف و سیاست ‌های مبنی بر جمهوری، دموکراسی و لائیسیته کوشا باشد. در این راستا، رویدادهای اخیر خشونت پلیسی و برخوردهای نژادپرستانه در آمریکا و به ‌طور کلی مسأله‌ ی خشونت در جهان و ایران، ما را ترغیب کرد که سلسله گفتگوهایی عمومی، به گرد بررسی خشونت و زوایای مختلف آن و هم‌چنین اعمال خشونت دولتی در ایران برگزار کنیم.
                                                                Etelaieh 
خشونت در جهانِ امروز
 
سخنرانان: 
 
ژاله وفا: بررسی روش‎‌ های خشونت زدایی.
 
فرامرز دادور: خشونت نهادینه ‌شده، نقش پلیس و ایده ‌های نژادپرستانه.
 
جمعه ٣ ژوییه ٢٠٢٠، ساعت ١٩:٣٠ به وقت اروپا
 
تالار (پالتاک) جنبش جمهوری ‌خواهان دموکرات و لائیک ایران:
 
Asia and pacific
Iran
Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran