سخنرانی های مهرداد درویش پور در ماه آگوست ٢٠٢٠/ دربارۀ خشونت های ناموسی و الگوهای مردانگی - "خشونت ناموسی و مردانگی نوستالژیک" - خشونت های ناموسی در ایران

                                                      Darvishpour-Sokhanrani-1

١- نقش مردان در جلوگیری از خشونت زنان، با تمرکز بر خشونت های ناموسی
 
زمان: سه شنبه، ۴ آگوست، ساعت ١٨ و ٣٠ دقیقه، به وقت اروپای مرکزی. 
 
برگزارکننده: گروه کارِ زنان حزب چپ
 
آدرس ورود به برنامه:
 
 
***
 
٢- "خشونت ناموسی و مردانگی نوستالژیک"
 
زمان: یکشنبه، ۲۳ آگوست، ساعتِ ۱۸:۳۰، به وقت اروپای مرکزی. 
 
برگزارکننده: "کمپین علیه خشونت های ناموسی"، 
 
آدرس لینک زوم و دیگر صفحات مجازی:
 
Join Zoom Meeting
 
 
Meeting ID: 681 8628 4692
 
Passcode: 513329
 
همچنین، در فیس بوک و اینستاگرامِ زیر، پخشِ زنده خواهد داشت:
 
Facebook : Against Honor-related violence
 
Instagram : @no_to_honour
 
***
 
٣ – خشونت های ناموسی در ایران: فرضیه های نظری و راه کارهای عملی
 
زمان: دوشنبه، ۲۴ آگوست، ساعت ۱۹، به وقت واشنگتن. 
 
برگزارکننده: کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن. 
 
آدرس ورود به برنامه:
 
 
Meeting ID:703 202 1982