محمود دلخواسته : سوریه در گرداب رقابتهای منطقه ای و جهانی

delkhaste mahmoud

 

 ١٣٩٢/٠٦/٢٣- مصاحبه با رادیو عصر جدید

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید