دیدگاه‌ها - صفحه ای از تاریخ

سخنرانی تاریخی و بسی شجاعانه علی اکبر معین فر در...

سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت در گذشت علی اکبر معین فر، سخنرانی تاریخی او را در مجلس در سخنرانی تاریخی و بسی شجاعانه علی اکبر معین فر در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در مخالفت با کودتای خرداد ۶۰ و در دفاع از ابوالحسن بنی صدر را باز منتشر می کنیم. چکیده سخنرانی آقای معین فر : در راهی كه میرویم راه انتقال همه قدرتها به گروه و قشر خاصی است و از بین بردن تمام...

ویکیلیکس: وقتی قبل از انقلاب به امریکا اطمینان داده میشد...

سایت انقلاب اسلامی در هجرت: مطلبی که در زیر می خوانید اخبرا توسط ویکیلیکس منتشر شده است. این سند در مورد مذاکرات نهضت آزادی با رئیس دایره سیاسی سفارت امریکا در ایران، استمپل، است. سولیوان سفیر امریکا در ایران در ایام انقلاب گزارشی بتاریخ 8 فوریه 1978 (19 بهمن 1357) در اینباره به وزارت خارجه امریکا فرستاده است که ترجمه آن را در زیر می خوانید. همانطور که از متن گزارش پیداست نهضت آزادی در...

روزشمار روزهای زندان بنی‌صدر: ملاقات با حسن پاکروان، رئیس سازمان...

 سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او از ماه اسفند تا خرداد ماه...

روزشمار روزهای زندان بنی‌صدر: اگر کسی زندگی اش را بخاطر...

27 آبان 1396-  سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او از ماه اسفند...

به مناسبت در گذشت پهلوان عباس زندی- گزارش تهران مصور...

سایت انقلاب اسلامی در هجرت- بمناسبت درگذشت عباس زندی، پهلوان کشتی ایران، گزارش تهران مصور از یکی از مسابقات او در بازی های المپیک هلسینکی در 1331، را مجددآ منتشر می کند. سایت انقلاب اسلامی در هجرت: فوت پهلوانعباس  زندی را به خانواده و بازمانگان این ورزشکار با اخلاق و جامعه ورزشی ایران تسلیت میگوید. به‌ گزارش ‌ایسنا، پهلوان عباس زندی، دارنده مدال طلای کشتی آزاد جهان در سال ۱۹۵۴، طلای بازی‌های آسیایی در سال ۱۹۵۸...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- شوهر آهو...

09/08/1396 -  سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- حماسه وقتی...

22/07/1396- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- جنبشهای آزادیبخش...

31/06/1396- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- رمان حاجی...

18/06/1396- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- انقلاب چین...

۱۳۹۶/۰۶/۰۷-سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش-بسیج دانشجویان برای...

۱۳۹۶/۰۵/۲۳- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش-دیسک مرگ، داستانی...

۱۳۹۶/۰۵/۰۶- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- زنی که...

۱۳۹۶/۰۴/۲۵-  سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- فرا رسیدن...

۱۳۹۶/۰۴/۱۵- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- همیشه یک...

۱۳۹۶/۰۳/۲۸- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- نمایشنامه «باران...

۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- نگاهی به...

۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- بابا سرگئی،...

۱۳۹۶/۰۲/۰۹- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- مذاکرات برای...

۱۳۹۶/۰۱/۲٨ -  سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- تصمیم به...

۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- آیا نسل...

۱۳۹۵/۱۲/۱۴- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از فروردین...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- نوروز در...

  ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش- شرط امینی:...

۱۳۹۵/۱۱/۱۷:  سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش: برای من،...

  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش: تظاهرات دانشجویان...

    ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش: سروده های...

۱۳۹۵/۰۹/۱۳- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش: خانه عروسک

  ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی...

آنچه در گزارشهای روزانه سالهای 59 و 60 بنی صدر...

۱۳۹۵/۰۸/۰۸ -  سایت انقلاب اسلامی در هجرت- در زمان ریاست جمهوری، آقای بنی صدر هر روز گزارش کار خود را برای مردم ایران می نوشت و این کارنامه زیر عنوان روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد، منتشر می شد. بمناسبت گروگانگیری فاجعه بار سفارت امریکا برای ملت ایران، گزارشهای کارنامه رئیس جمهوری بنی صدر در رابطه با گروگانگیری و سازش پنهانی، اکتبر سورپرایز، و رابطه مستقیم آن با ادامه جنگ ایران و عراق و...

برای اولین بار پس از 55 سال، نوشته های ابوالحسن...

۱۳۹۵/۰۸/۰۲- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی از...

روزشمار روزهای زندان ابوالحسن بنی‌صدر، نوشته‌ها به همسرش: انقلاب هدیه...

۱۳۹۵/۰۷/۲۲- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: ، در پی یورش قوای چترباز و کماندوها به دانشگاه، در اول بهمن 1340، بنی‌صدر که در آن روز، مسئول جنبش اعتراضی دانشجویان بود، زخمی شد. مدتی را مخفی شد. اما باگذشت مدتی، بر آن شد که کارخود را در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد. در اواخر همان ماه، بهنگام رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد. او ماه اسفند و مدتی...

گزارشهای روزنامه لوموند، یک هفته پس از آغاز جنگ ایران...

۱۳۹۵/۰۶/۱۸ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، مقاله روزنامه فرانسوی لوموند در 30 سپتامبر 1980، یعنی هشت روز پس از شروع جنگ را از نظر خوانندگان می‌گذارنیم. در این مقاله، نکات مهمی گزارش می‌شوند: - در هشتمین روز جنگ، دیگر خبری از پیروزی برق آسای عراق نیست و صدام حسین که پیش از 1000 خبرنگار خارجی را به بغداد دعوت کرده بود تا جشن پیروزی بر تهران را...

مصدق - نوشته ی ابوالحسن بنی صدر و پل ویی

ترجمه عذرا حسینی ۱۳۹۵/۰۵/۲۵- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد 1332، قسمتی از کتاب "مردان سیاسی آسیا" از انتشارات دانشکده حقوق پاریس، که موفق به اخذ جایزه آکادمی علوم سیاسی و اخلاقی فرانسه شده‌است، را از نظر خوانندگان می گذارنیم. در این کتاب که در سال 1980 در پاریس منتشر شده، بخشی به زندگی دکتر محمد مصدق اختصاص یافته که بقلم آقایان ابوالحسن بنی صدر و پل ویی نوشته شده‌است. با...

عقده حقارت شاه نسبت به مصدق بنابر خاطرات علم -...

۱۳۹۵/۰۵/۲۳- سایت انقلاب اسلامی در هجرت- بمناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد، صحبتهای شاه را در باره دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد که علم، وزیر دربار شاه، در یادداشتهای روزانه خود آورده است، از نظر خوانندگان می گذارنیم. سخنان شاه عقده حقارت او به مصدق، بنابر این، نفرت از مصدق را آشکار می کنند. بنابر خاطرات، شاه و علم تلاش می کنند از راه خریدن عاملان امریکائی کودتا، کرمیت روزولت و مامور مافوق او، مانع...

انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای...

19 مرداد 1395- سایت انقلاب اسلامی در هجرت - سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان ۶۷ در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ را در 19 مرداد 1395 برای اولین بار منتشر کرده است. در این سایت آمده است: از آنجا که "دانستن حق مردم است"، پیشتر اسناد مکتوب مربوط به اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ ارائه گردید. آیت الله منتظری پس از اطلاع از اين اعدامها و در جهت توقف آن،...

قضیه شکل اول، شکل دوم - فیلمی از عباس کیارستمی...

۱۳۹۵/۰۴/۱۷- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت درگذست عباس کیارستمی، مستند «قضیه شکل اول، شکل دوم» که در بحبوحه ی انقلاب ایران - سال 1358 - ساخته است، را منتشر می کنیم. فیلم یک قضیه مطرح می کند: معلمی در اثر ضربات پیاپی یک دانش آموز به زیر میزش، عصبی شده و به دلیل آنکه نمی داند چی کسی «مقصر» و «بر هم زننده ی قاعده ی آرام بودن در سر کلاس» است، هفت نفر...

سخنان صلاح الدین بیانی تنها نماینده مجلس که جرات کرد...

سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سی و چهارمین سالگرد کودتای خرداد 1360 که بر ضد انقلاب و تجربه دموکراسی به دستور آقای خمینی توسط مجلس تحت امر او  به عنوان " عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور"انجام و منجر به بر کناری  ابوالحسن بنی صدر، اولین منتخب مردم ایران شد، سخنان صلاح‌الدین بیانی در 31 خرداد 1360، تنها نماینده مجلس که جرات کرد رای مخالف به «عدم کفایت» بنی صدر بدهد را می آوریم. صلاح‌الدین...

پیام خمینی به کندی و کارتر یک مضمون دارند اما...

۱۳۹۵/۰۳/۲۳- انقلاب اسلامی در هجرت: بی بی سی فارسی در یک ژوئن 2016، برابر 12 خرداد 1395 خبر داد که خمینی نه به کارتر تنها که به کندی نیز پیام داده بود. از پرده بیرون افتادن پیام خمینی به کندی که همان مضمون را دارد که پیام خمینی به کارتر، فرصتی ایجاد می‌کند برای سردرآوردن بخشی از تاریخ معاصر ایران. نخست نوشته کامبیز فتاحی در بی بی سی را بخوانید: پیام‌ محرمانه آیت‌الله خمینی به...

چرا نام کوچک پنجمین رئیس جمهور فرانسه، سعدی بود؟

۱۳۹۵/۰۳/۱۲- لازار کارنو در سال 1753 متولد شد. ریاضی دان و فیزیک دان و یکی از پایه گذارهای هندسه جدید بود. سیاستمدار نیز بود و ژنرال ارتش فرانسه. در انقلاب فرانسه، نماینده اولین مجلس و سپس نماینده کنوانسیون، اولین مجلس موسسان پس از انقلاب شد. او ارتش فرانسه را پس از انقلاب تاسیس کرد. به او، بابت پیروزی در جنگی که رژیمهای سلطنتی اروپا به رهبری اتریش علیه جمهوری تازه تاسیس انقلاب فرانسه در سال 1793 بپا کرده بودند، لقب...

جنایتکارها لیست امید را بهتر بشناسیم-دری نجف آبادی: متهمین به...

۱۳۹۵/۰۲/۲۵- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: قربانعلی دری نجف آبادی که نماینده لیست امیدٍ است، در اوائل دهه 60 در دفتر آیت الله منتظری بود و برای بیت خمینی جاسوسی می کرد. سپس وزیر اطلاعات دولت خاتمی و از کسانی بود که دستور قتل دگراندیشان را داد. در سال ۸۳ به دادستانی کل کشور منصوب شد و تا سال ۸۸  در این مقام باقی ماند. قتل و ترور جوانان معترض جنبش سال 1388، دستگیری گسترده...

جنایتکارها لیست امید را بهتر بشناسیم- فلاحیان و نقش او...

۱۳۹۵/۰۲/۱۲- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: علی فلاحیان، از نامزدهای لیست امیدٍ بود. او 8 سال وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی بود. سعید امامی معاون عملیات واواک تحت وزارت او بود و در قتلهای بی شماری دست داشت: در قتلهای میکونوس که توسط دادگاه برلین (او همراه رفسنجانی و خامنه‌ای، آمران و مسئولان شناخته شدند)، در قتلهای وین (دکتر قاسملو و قادری و نیز فاضل رسول، استاد دانشگاه وین)، در قتل کاظم رجوی در سئویس، در...

جنایتکاران لیست امید را بهتر بشناسیم- ری شهری و سبقت...

۱۳۹۵/۰۱/۲۴- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در مقام تکمیل شناسائی ری شهری، پس از انتشار مطالبی در باره نقش او در اعدام صادق قطب زاده و مهدی هاشمی (برادر داماد آیةالله منتظری)، و نقش او در اعدام افسران نیروی هوائی ارتش در رابطه با کودتای نوژه، نقش او در حک حرمت بی‌سابقه روحانیت در تاریخ ایران را می‌آوریم. کاری که رضا خان هم جرائت نکرد در ایران انجام دهد، خمینی از جمله توسط ری شهری...

جنایکارهای لیست امید را بهتر بشناسیم- ری شهری و اعدام...

  ۱۳۹۵/۰۱/۱۲- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در مقام تکمیل شناسائی ری شهری، پس از انتشار مطالبی در باره نقش او در اعدام صادق قطب زاده و مهدی هاشمی (برادر داماد آیت الله منتظری)، نقش او را از قول خود وی در مرداد ۱۳۶۰ [اطلاعات ، ۲۱ مرداد ۱۳۶۰]، در مورد اعدام افسران ارتش در رابطه با کودتای نوژه می آوریم و دروغهای او را روشن می کنیم. او از جمله در این مصاحبه خود می‌گوید...

جنایتکارهای لیست امید را بهتر بشناسیم - روایت ری شهری...

  ۱۳۹۴/۱۲/۱۹- سایت انقلاب اسلامی در هجرت- متاسفانه عده ای از هموطنان آگاهانه یا ناآگاهانه به لیست امید آقای رفسنجانی در انتصابات خبرگان ۱۳۹۴ رأی داده اند. به غیر از خود آقای رقسنجانی که یکی از بنیادگذاران استبداد در ایران و مسئول هزارها اعدام دهۀ ۶۰، مسئول ادامۀ جنگ ایران و عراق و صدها هزار کشته در جبهه های جنگ و فرستادن هزاران نوجوان روی مین ها، مسئول قتل‌ های سیاسی دهۀ ۷۰ و از ایجادکنندگان...

نامه و خاطره از آخرین ماهها و روزهای دکتر محمد...

قبل از هر چه نامه‌ای از دکتر محمد مصدق خطاب به دکتر صابر فرمانفرما را درج می کنیم که 3 سال قبل از فوت خود نوشته است. اصل این نامه را که در کتابها موجود نیست در زیر می بینید. او در این نامه در باره وضعیت حوبیش در احمد آباد چنین توضبح می دهد:   قربانت گردم تلگراف جنابعالی عز وصول ارزانی بخشید و موجب نهایت امتنان گردید از اینکه سلامت هستید و...

مستند بی بی سی در باره جشنهای 2500 تخت جمشید:...

۱۳۹۴/۱۱/۲۷ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ بی بی سی 4، برنامه مستندی در باره جشنهای 2500 سال ایران که در تاریخ ۱۲ تا ۱۶ اکتبر ۱۹۷۱ برابر با ۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۵۰ در تخت جمشید برگزار شد، پخش کرد. در این جشن‌ها، سران حکومتی و پادشاهان ۶۹ کشور جهان شرکت کردند. سئوال بر سر این بود که چرا در زمانی که نیمی از کشور زیر خط فقر بسر می بردند، یک چنین ریخت و پاش بی سابقه ای آنهم...

شاه کمی قبل از پیروزی انقلاب: افسرده، ناتوان و بدون...

 22 بهمن 1394- سایت روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت: در سالگرد انقلاب 1357، سند ویکیلیکس گزارش سفیر امریکا در ایران، سلیوان، به مقامات کشورش در 7 دی 1357، را منتشر می‌کنیم. این سند نشان می‌دهد که شاه دیگر هیچگونه گزینه‌ای در اختیار نداشت تا بتواند سلطنتش را نجات دهد. در واقع تنها گزینه‌ای که شاه به آن متمایل بود، گزینه «پنجه آهنین» بود که آن‌هم با حکومت نظامی و آوردن اویسی شکست خورده بود. با اعتصاب...

خواسته های منعکس شده در پوسترهایی که مردم برای تبلیغ...

10 بهمن 1394- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: روز 5 بهمن 1358، یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ ایران است. زیرا در این روز، مردم ایران، خویشتن را دارای حق حاکمیت یافتند و این حق را از طریق انتخاب رئیس جمهوری اعمال کردند. بنابراین، روز 5 بهمن مبداء برقراری حاکمیت ملی است. بمناسبت سی و ششمین سالگرد اولین اتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخاب اولین رئیس جمهوری - اولین و تنها انتخابات ریاست جمهوری آزاد تاریخ...

بنی صدر فردای انتخابش: با گلوله نمی‌شود مسائل را حل...

5 بهمن 1394- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: روز 5 بهمن 1358، یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ ایران است. زیرا در این روز، مردم ایران، خویشتن را دارای حق حاکمیت یافتند و این حق را از طریق انتخاب رئیس جمهوری اعمال کردند. بنابراین، روز 5 بهمن مبداء حاکمیت ملی است. یادآور می‌شود که تا پیش از دعوی ولایت مطلقه، حتی بنابر قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان اول، «رهبر» اختیار اجرائی نداشت و به قول منتظری،...

دی 1359- 263 برگ سند و 30 قطعه عکس از...

۱۳۹۴/۱۰/۲۸- سایت انقلاب اسلامی در هجرت- در دی ماه 1359، دفتر ریاست جمهوری بنی‌صدر 263 برگ سند بهمراه 30 قطعه عکس از آثار شکنجه بروی بدن زندانیان یا معدومین تحویل هیئت 5 نفره مامور تحقیق در امر شکنجه داد. ما گزارش روزنامه انقلاب اسلامی در این باره که در شماره 450 - 25 ذیماه 1359 بچاپ رسید را به اطلاع خوانندگان می‌رسانیم. یادآور می شویم که بمناسبت عاشورا در 28 آبان 1359، بنی‌صدر در سخنرانی...

اشرف پهلوی از زبان محمد رضا پهلوی- بدون شرح

۱۳۹۴/۱۰/۱۹- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: اشرف‌الملوک پهلوی (۴ آبان ۱۲۹۸ - ۱۷ دی ۱۳۹۴)، فرزند رضاشاه و تاج الملوک آیرملو و خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی، در روز پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ در شهر مونت‌کارلو در جنوب فرانسه درگذشت. در باره فسادهای مالی و نقش او در کودتای 28 مرداد، نوشته های زیادی موجود است. اما گفته های خود شاه در باره اشرف، از اخلاق خواهرش بخوبی گواهی می دهد. بمناسبت از کتاب یادداشتهای امیر...

هما ناطق- شکلگیری جنبش دانشجویی در ایران در سالهای...

۱۳۹۴/۱۰/۱۳- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت درگذشت هما ناطق نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه سوربن و تاریخ‌نگار دوران قاجار و مشروطه، در روز اول ژانویه ۲۰۱۶، مقاله ای از او درباره شکلگیری جنبش دانشجویی در ایران در سالهای پس از کودتای 28 مرداد، (1341-1334) را در دسترس خوانندگان می گذاریم. سایت انقلاب اسلامی در گذشت این بانوی  فرهیخته وطن را به خانواده ی او و هموطنان تسلیت می گوید. نوشتهی حاضر بر پایه اسنادی فراهم...

محاکمه تاریخی مصدق چگونه پایان یافت-من از رای دادگاه متشکرم...

۱۳۹۴/۱۰/۰۴- در دیماه 1332، دادگاه مصدق پایان یافت. گزارش روز آخر دادگاه از مجله تهران مصور- که مانند همه مطبوعات، پس از کودتای 28 مرداد، کاملا در اختیار رژیم شاه بود- را برای اطلاع خوانندگان می‌آوریم. قابل توجه است که مجله جائی خاص و جالب توجه به خبری بدان مهمی را نداده بود. خبر قاطی اخبار دیگری بود. در این گزارش کاملا مشهود است که رأی دادگاه طبق نظر شاه تنظیم شده بود. پیش از...

مادام کلود، صاحب یکی از معروف‌ترین روسپی‌خانه‌های پاریس که شاه...

۱۳۹۴/۰۹/۳۰ -سایت انقلاب اسلامی در هجرت: مادام کلود، صاحب یکی از معروف‌ترین و ثروتمندترین روسپی‌خانه‌های پاریس روز ١٩ دسامبر، در سن ۹۲ سالگی درگذشت. مطبوعات فرانسوی در اینباره مطالب مختلفی نوشته اند و به مشتریان مادام کلود، از جمله شاه ایران، نیز اشاره کرده اند، اما با اینکه علم وزیر دربار شاه نیز به این روابط اشاره داشته است در بعضی از سایتها خارج از کشور، این اطلاع سانسور شده است.    "مادام کلود"،...

عکس مجله تهران مصور از دختران ایرانی در حال تهیه...

۱۳۹۴/۰۹/۲۱- پرچم برای نخست وزیر- تهران مصور- شماره 425- جمعه بیست دوم آذر ماه 1330   

آگهی رادیو در سال 1330

۱۳۹۴/۰۹/۰۹- مجله تهران مصور شماره 427 - جمعه بیست و ششم مهرماه 1330

پروانه فروهر:يك سال تمام از ديدار همسرم بدليل آنكه درختي...

۱ آذر ۱۳۹۴- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر در 1 آذر 1377، نوشته پروانه فروهر بمناسبت زادروز مصدق که در اولین روزهای آزادی انقلاب 57، در 14 اسنفند 1357 منتشر شد، را باز نشر می کنیم. با خواندن آن، هموطنان گرامی خواهند دید که هر دو استبداد، رژیم پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی، تا چه حد با مبارزین خط استقلال و آزادی که این زوج نماد آن بودند،...

نقاشی مزدک اثر دورنمات، یکی از مشهورترین نویسنده های سوئیسی...

 ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت- فریدریش دورنمات- به آلمانیFriedrich Dürrenmatt -نمایشنامه نویس و رمان نویس سوئیسی آلمانی زبان، 1921 در حومه شهر برن Bern زاده شد، فرزند یک کشیش بود و تحصیلات خود را در رشته ادبیات و فلسفه در زوریخ و برن انجام داد. چندی به کار طراحی و نقد ادبی پرداخت، سپس به نمایشنامه نویسی روی آورد. دورنمات در آغاز به سبب خلق آثار عجیب و غریب، چه از نظر بیان، چه...

گزارش روزنامه رژیم کودتا از آخرین روزهای 12 عضو کمیته...

 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: روز 27 مهرماه 1333، یعنی 15 ماه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 برضد حکومت ملی دکتر مصدق، رژیم شاه 10 تن از اعضای کمیته نظامی حزب توده را اعدام کرد. متن زیر نوشته مجله تهران مصور شماره 581 بتاریخ جمعه سی مهرماه 1333 از آخرین روزهای این ده افسر است. هر چند مجله تهران مصور ایجاد شده بود برای ضدیت با روسیه «شوروی» و حزب توده‌ و...

دروغهای خامنه‌ای در باره سقوط خرمشهر

۳ آبان ۱۳۹۴ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سقوط شهر خرمشهر در 4 آبان ماه 1359، مقاله ای در افشای دروغهای خامنه ای که 30 سال پیش در روزنامه انقلاب اسلامی (شماره 100- از 18 تا 31 خرداد 1364) منتشر شده بود را با افزودن قسمتی از نامه بنی‌صدر به خمینی و توضیح‌های دیگر، به اطلاع خوانندگان می رسانیم. از جمله دروغهای خامنه ای : 1- شعاری را که خود و حزب جمهوری می...

شاپور بختیار در 30 مهر 1359 درباره «علل همکاری با...

  19/07/1394 | سایت انقلاب اسلامی در هجرت: مصاحبه ای که در زیر می خوانید مصاحبه دکتر شاپور بختیار با روزنامه فرانسوی "کوتیدین دو پاریس" است که در تاریخ 22 اکتبر 1980 (30 مهر 1359)، یعنی حدود یک ماه بعد از حمله عراق به ایران، منتشر شده است. او در این مصاحبه برخلاف مصاحبه اش در 4 مهر 1359 با تلویزیون فرانسه که منکر سفر خود در روزهای اول جنگ ایران و عراق به بغداد...

گزارش روزنامه لیبراسیون از جنگ ایران و عراق- سفارتهای خارجی...

  ۱۳۹۴/۰۷/۰۸- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق، ترجمه مقاله روزنامه فرانسوی لیبراسیون بقلم فرستاده ویژه خود در ایران، مارک کراوتز، را می‌آوریم (8 اکتبر 1980- مهر 1359). در این مقاله، به نکات زیر اشاره شده است: ● پیش بینی غربیها از شکست ایران در 72 ساعت اول جنگ ● محاسبه‌های غلط صدام حسین ● نقش بنی‌صدر در فرماندهی جنگ ● تلاش بنی‌صدر برای حل فوری مسئله گروگانها که باعث...

جنگ ایران و عراق-مقاله لوموند سال ۵۹-بنی صدر در دفاع...

۱۳۹۴/۰۶/۲۸ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق، ترجمه مقاله روزنامه فرانسوی لوموند بقلم فرستاده ویژه خود در ایران، اریک رولو، را می آوریم (6 ژانویه 1981- دی 1359). در این مقاله، به نکات زیر اشاره شده است: - خرید سند نقشه حمله عراق به ایران. جدیداً رژیم سند دستور بنی‌صدر به بانک مرکزی برای پرداخت 200 هزار دلار برای خرید این نقشه را منتشر کرده است. سایت انقلاب اسلامی این...

وقتی عوامل نادان رژیم «سند» منتشر می‌کنند تکذیب دروغ رسوائی...

۱۳۹۴/۰۶/۱۸ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: رژیمی که دروغ را زبان رسمی خود کرده‌است به قول خود سندی را منتشر کرده است که دستور بنی‌صدر، در مقام رئیس جمهوری به بانک مرکزی است. نادان نمی‌داند وقتی حقیقت را دروغ می‌کند، مسببان وقوع و ادامه جنگ را رسوا می‌کند. نخست مطلب سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی را می آوریم و سپس توضیحات سایت انقلاب اسلامی در هجرت. مرکز اسناد انقلاب اسلامی: درخواست 200 هزار دلاری...

چگونه راز شرکت رمزگذاری سوئیسی با قتل دکتر بختیار آشکار...

06/06/1394 - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: روزنامه معتبر سوئیسی Le Temps در تاریخ 28 ژوئیه 2015 مقاله­ای منتشر کرده است که در آن با استناد به اسناد منتشر شده توسط بی بی سی به ماجرای شرکت رمزگذاری سوئیسی CRYPTO AG که با دستگاههای اطلاعاتی امریکا و انگلیس و آلمان همکاری می­کرده است می­پردازد. این مقاله توضیح می­دهد چطور این همکاری پس از ترور شاپور بختیار لو می­رود. ترجمه مقاله را در زیر می­خوانید. برای...

کودتای انگلیسی – آمریکائی 28 مرداد 1332 به روایت اسناد...

28 مرداد 1394- سایت انقلاب اسلامی در هجرت- نوشته زیر در باره کودتای 28 مرداد 1332 به نقل از کتاب «نهضت ملی  ایران و دشمانش به روایت اسناد»- «ابوالحسن بنی صدر – جمال صفری »- انتشارات  انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1387 – صص 523 – 456  می باشد که در اختیار خوانندگان ارجمند قرار می دهیم. امریکا شکست کودتا را قطعی می داند اما کاشانی و بهبهانی در تدارک کودتای 28 مردادند   از راست به...

احمد رناسی- چطور آیت الله کاشانی به یکی از مهره...

 مرد کار افتاده باید عشق را مردم آزاده باید عشق را تو نه کار افتاده‌ای نه عاشقی مرده‌ای تو، عشق را کی لایقی «عطار»   سرودة «عطار» سخنی است رسا در مورد مردان کار افتاده و آزاده ای چون «مصدق» و یاران او، که سر در ره «عشق» نهادند و گویای درستیِ این سخن تاریخ  و نه «مردگانی» چون آیت الله کاشانی، سپهبد زاهدی، مظفر بقایی و ... که بومیانی بودند همداستان شده و زمینه...

چرا اسرائیل به حمایت شاپور بختیار پرداخته است؟ خروج از...

۱۳۹۴/۰۵/۱۷- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در 18 تیر 1394، آقای جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه شاپور بختیار و همکار او در پاریس، مقاله ای در سایت بی بی سی منتشر کرد که در آن، کمک موساد در خروج آقای بختیار از ایران را تائید کرد. اولین بار، جهانشاه بختیار، نوه شاپور بختیار در خرداد 1393 در کتابی بنام «من ایرانی، جاسوس سیا و موساد» از نقش موساد در خارج کردن شاپور بختیار...

مثلثی که شرایط کشتار مکه را فراهم آورد

۱۳۹۴/۰۵/۰۹ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت- بمناسبت سالگرد کشتار  ایرانیان در مکه بتاریخ 9 مرداد 1366، بخشی از گزارش نشریه انقلاب اسلامی آن تاریخ را می آوریم که به نقش مثلثی که شرایط کشتار را فراهم آورده است، پرداخته است: 1 ـ عربستان سعودی، 2 ـ رژیم خمینی و از جمله رفسنجانی و 3  ـ صدام حسین و متحدش، سازمان مجاهدین خلق. لازم به یادآوری است که آقای خمینی مراسمی را در حج رسم...

سرگرد منصور ناظریان، یکی از شهیدان نیروی هوائی ایران که...

۱۳۹۴/۰۴/۳۱ - بهنگام حمله قوای صدام به ایران، به دنبال کشف کودتای نوژه و اقداماتی که با موافقت خمینی برای از هم پاشیدن شیرازه ارتش بعمل‌آمدند، بلحاظ آمادگی، ارتش در اسف‌بارترین وضعیت بود: آمادگی نیروی زمینی صفر درصد بود. تنها دو نیروی هوائی و دریائی، بلحاظ مراقبت روزمره رئیس جمهوری، آمادگی حدود 90 درصد پیدا کرده بودند. دستگیری‌ها به آمادگی نیروی هوائی نیز ضربه وارد کرد. اما پیش از حمله ارتش صدام به ایران، ضربه وارده تا...

شعری از فریدون مشیری به یاد قیام مردمی ۳۰ تیر...

   هرگز سپیده‌دم را    این گونه سرخِ سرخ ندیدم    رگبارِ بی‌امان قساوت را هرگز این سان درازنا نشنیدم، موج عظیم مردم، جوشان و دادخواه فریاد می‌کشیدند: «ازجان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق، یا مرگ یا مصدق» پژواک این خروش تا اوج آسمان خدا پرکشیده‌ بود و آیا! به جای پاسخ رگبار بی امان قساوت بانگ گلوله های منظم هم‌رنگ خون، رها آوار مغزهای پریشان بر سنگ‌فرش‌ها رگبار بی امان...

تیر 1366- به محاصره پلیس در آمدن سفارت ایران در...

۱۳۹۴/۰۴/۱۸ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت- سیاست خارجه رژیم ایران گیتی ها از آغاز بر اساس بحران سازی و در موازات، برقراری روابط پنهانی با غرب بوده است. نمونه ای از این بحران سازی، نقش رژیم ایران در بمب گذاریها در پاریس در دهه 60، به گروکان گرفتن شهروندان فرانسوی در لبنان توسط حزب الله و معاملات پنهانی با غرب از جمله فرانسه است. این بحران منجر به محاصره در آمدن سفارت ایران در...

انتشار مستند «مصدق از نگاهی دیگر» اثر هدی صابر، شهید...

۱۳۹۴/۰۴/۰۸ -مستند «مصدق از نگاهی دیگر؛ دریچه‌ای بر منش، روش و بینش» حاصل گفت‌وگوی هدی صابر با شمار زیادی از نزدیکان و مصاحبان مرحوم محمد مصدق  ـ نخست‌وزیر دولت ملی ایران ـ در دوران تبعید و حصر در احمدآباد پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا پایان حیات رهبر نهضت ملی ایران است. به گزارش سایت در فیروزه‌ای، در این مستند که طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ تهیه شده، هدی صابر با افرادی چون محمود مصدق...

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخش ششم- نامه رجوی به...

۱۳۹۴/۰۳/۲۸-سایت انقلاب اسلامی- بمناسبت سالگرد جدایی مجاهدین خلق از بنی صدر در 20 اسفند 1362، که با اطلاعیه 4 فروردین 1363 «شورای ملی مقاومت» علنی گشت، پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی شماره 82 (31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363) در رابطه با دروغها، تهمتها و توهین­های رهبری سازمان مجاهدین خلق، بعنوان سندی تاریخی، را در چند بخش می آوریم. بخش ششم، مربوط به قسمت آخر نامه آقای رجوی به آقای بنی صدر برای اعلام جدائی (قسمت اول در بخش...

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخش پنجم- دعوت رهبری مجاهدین...

۱۳۹۴/۰۳/۱۹- سایت انقلاب اسلامی- بمناسبت سالگرد جدایی مجاهدین خلق از بنی صدر در 20 اسفند 1362، که با اطلاعیه 4 فروردین 1363 «شورای ملی مقاومت» علنی گشت، پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی شماره 82 (31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363) در رابطه با دروغها، تهمتها و توهین­های رهبری سازمان مجاهدین خلق، بعنوان سندی تاریخی، را در چند بخش می آوریم. بخش پنجم، مربوط به علت سکوت بنی صدر در باره این جدائی است و  شکست...

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخش چهارم- طرح و...

  ۱۳۹۴/۰۳/۱۰- سایت انقلاب اسلامی در هجرت- بمناسبت سالگرد جدایی مجاهدین خلق از بنی صدر در 20 اسفند 1362، که با اطلاعیه 4 فروردین 1363 «شورای ملی مقاومت» علنی گشت، پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی شماره 82 (31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363) در رابطه با دروغها، تهمتها و توهین­های رهبری سازمان مجاهدین خلق، بعنوان سندی تاریخی، را در چند بخش می آوریم. بخش چهارم، به طرح آقای رجوی درباره رفتن به عراق و  برآورد ...

جدایی بنی صدر و مجاهدین - بخش سوم - ادعاهای...

  31/02/1394 - سایت انقلاب اسلامی- بمناسبت سالگرد جدایی مجاهدین خلق از بنی صدر در 20 اسفند 1362، که با اطلاعیه 4 فروردین 1363 «شورای ملی مقاومت» علنی گشت، پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی شماره 82 (31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363) در رابطه با دروغها، تهمتها و توهین­های رهبری سازمان مجاهدین خلق، بعنوان سندی تاریخی، را در چند بخش می آوریم. بخش سوم، به دورغهای آقای رجوی درباره بحث بر سر هیات دولت آینده...

جدایی بنی صدر و مجاهدین - بخش دوم - ...

  19/02/1394 - سایت انقلاب اسلامی- بمناسبت سالگرد جدایی مجاهدین خلق از بنی صدر در 20 اسفند 1362، که با اطلاعیه 4 فروردین 1363 «شورای ملی مقاومت» علنی گشت، پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی شماره 82 (31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363) در رابطه با دروغها، تهمتها و توهین­های رهبری سازمان مجاهدین خلق، بعنوان سندی تاریخی را در چند بخش می آوریم. بخش دوم، به دورغهای آقای رجوی درباره تاریخچه بحث آزاد، اختصاص دارد که...

جدایی بنی صدر و مجاهدین - بخش اول - رفتن...

  03/02/1394 - سایت انقلاب اسلامی- بمناسبت سالگرد جدایی مجاهدین خلق از بنی صدر در 20 اسفند 1362، که با اطلاعیه 4 فروردین 1363 «شورای ملی مقاومت» علنی گشت، پاسخ روزنامه انقلاب اسلامی شماره 82 (31 شهریور تا 13 مهر ماه 1363) در رابطه با دروغها، تهمتها و توهین­های رهبری سازمان مجاهدین خلق، بعنوان سندی تاریخی را در چند بخش می آوریم. بخش اول، به دلیل اصلی جدائی که همانا نقض اصل استقلال و آزادی...

شاه به پونیاتوفسکی فرستاده رئیس جمهوری فرانسه: من تقریباً تنها...

۱۳۹۴/۰۱/۲۹ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: درباره کنفرانس گودلوپ که دی ماه 1357 انجام گرفت، دروغهای زیادی گفته شده است از جمله کسانی که باور دارند که هیچ گونه تحولی خارج از اراده قدرتهای غربی امکان پذیر نیست، ادعا می کنند که در این کنفرانس سرنوشت شاه و انقلاب کلید خورد. آنها می گویند که در این کنفرانس، دولتهای غربی بر حمایت از آقای خمینی توافق کردند. در اینجا، ترجمه بخشی از کتاب آقای ژیسکاردستن، رئیس جمهوری...

هدف واقعی کنفرانس گوادلوپ چه بود؟

۱۳۹۴/۰۱/۱۶ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: ابوالحسن بنی صدر در 14 فروردین 1394 مصاحبه ای با برنامه روی خط مهدی فلاحتی- تلویزیون صدای امریکا- درباره کنفرانس گودلوپ که دی ماه 1357 انجام داد و هدف واقعی این کنفرانس را از زبان سران کشورهای فرانسه، امریکا، انگلیس و آلمان و تقاضای شاه از این کنفرانس را از زبان شاه، را روشن نمود.    مهدی فلاحتی: یکی از مواردی که خیلی رویش بحث شده، و همچنان مورد...

واکنش هاشمی رفسنجانی و بهزاد نبوی به وقایع 14 اسفند...

  4/1/1394 – سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سالگرد 14 اسفند 1359، چماقداران حزب اللهی توسط  حزب جمهوری اسلامی و نهادهای انقلاب، سپاه پاسداران و کمیته­ها، برنامه ریزی و بسیج شده بودند تا با قطع بلندگوها، شعار علیه رئیس جمهور و مصدق (با آوردن پوستر عکس مصدق در حال بوسیدن دست ثریا) مانع از برگزاری سخنرانی آقای بنی صدر شوند اما توسط بنی صدر افشا، توسط مردم متفرق یا دستگیر و به نیروهای انتظامی تحویل...

اولین فیلم مستند در باره زندگی مصدق چگونه ساخته شد...

  ١٣٩٣/١٢/٢٩ -سایت انقلاب اسلامی در هجرت: فیلمی که در زیر می بینید اولین فیلمی است که توسط طرفداران مصدق در سال 1348 ساخته شد. مخارج ساختن این فیلم توسط آقای هدایت متین دفتری تهیه شد. عکس و بخشهائی از فیلم را آقای هدایت متین دفتری از ایران برای آقای ابوالحسن بنی صدر که در پاریس بود فرستاد. آقایان ابوالحسن بنی صدر و حسن حبیبی فیلمهائی از مصدق را در سینماتک پاریس انتخاب کرده و...

بزرگداشت مصدق در دانشگاه نوشاتل سوئیس محلی که او دکترایش...

۱۳۹۳/۱۲/۲۰- سایت انقلاب اسلامی در هجرت- در کادر برنامه ای که توسط انجمن بهار فرهنگی به ابتکار رئیسش در شهر نوشاتل تدارک شده است یک سری برنامه به ایران اختصاص یافته است که بمدت سه ماه از اسفند ماه تا خرداد طول می کشد. اولین برنامه بهار فرهنگی به مصدق اختصاص دارد. دانشگاه نوشاتل در شهر سوئیس دانشکده معروفی بنام دانشکده حقوق دارد که محمد مصدق دکترای خود را از انجا گرفته است. نمایشگاهی برای...

مقاله لوموند بمناسبت درگذشت مصدق: رقبای او خود را مواجه...

14 اسفند 1393- بمناسبت سالگرد درگذشت دکتر مصدق، ترجمه خلاصه مقاله روزنامه «لوموند» چاپ پاریس بتاریخ 7 مارس 1967 تحت عنوان «معاصر کوروش کبیر»، بقلم آقای گاستون فورتیه، که به مناسبت درگذشت دکتر محمد مصدق منتشر شده بود، را از نظر خوانندگان می گذرانیم: « حتا مرگ که پیروزی نهاییش بود حق وی را ادا نکرد... در واقع موردی نمی توان یافت که مردی با خداوندان نفت پنجه در افکند و به مرگ طبیعی جان...

واکنش بهشتی در اسفند ۱۳۵۹ به افشای شکنجه در زندانها...

۱۲/۱۲/۱۳۹۳ – سایت روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت – بیاد خوانندگان می آوریم که ابوالحسن بنی صدر، نخستین منتخب مردم ایران، در مقام ریاست جمهوری مرتب درباره شکنجه افشاگری و صریحا مخالفت می کرد. در سخنرانی معروفش در روز عاشورای 1359 (28 آبان) گفت: «حالا، چرا هر کسی و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل بگردند، جو اسلامی، جو اعتماد است، اسلام دین اعتماد است، دین معنویت است، دین نترسیدن است. در...

بهشتی نامزد امریکا برای تصدی رژیم با ثبات حاصل اتحاد...

۱۳۹۳/۱۲/۰۶سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بی‌بی‌سی فارسی، نوشته‌ای به قلم کامبیز فتاحی، زیر عنوان «چرا برژینسکی بی‌سر و صدا دنبال بهشتی بود؟»، در تاریخ 15 بهمن 1393 انتشار داده‌است. در پایان نوشته، صفحه‌ای از سندی را آورده‌است که عنوان «بیوگرافی آیةالله محمد بهشتی» را دارد. واقعیت این‌است که رژیم ولایت فقیه رابطه‌های بهشتی را با رژیم پهلوی و رابطه او را با امریکا و رابطه او با خمینی و البته خورد و بردهای او را...

مأموریت ژنرال هایزر: عملی کردن راه‌حل بختیار با استفاده از...

۲۶/۱۱/۱۳۹۳ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: تازه‌ترین گزارشی که اندرو اسکات کورپر، در 11 فوریه 2015 در گاردین انتشار داده‌ است، متن سند محرمانه‌ای است که بنابر آن، ژنرال هایزر، معاون سرفرماندهی نیروهای ناتو، مأموریت داشته‌است، با توسل به کودتا، جنبش همگانی مردم ایران را فرو نشاند. در حقیقت، قصد حکومت کارتر این بود که «راه‌حل» بختیار را عملی کند و بدان وسیله، چرخ انقلاب را از حرکت بیاندازند. این سند، یکبار دیگر پوشش...

چرا دو قدرت امریکا و شوروی نتوانستند در انقلاب ۱۳۵۷...

22 بهمن 1393- سایت انقلاب اسلامی در هجرت- بمناسبت سالگرد انقلاب بزرگ 1357، تحلیل آقای بنی صدر در باره عوامل و اندیشه راهنما انقلاب با شکوه مردم ایران که سالروز انقلاب 57 ، در 22 بهمن 1377 ایراد کرده اند، را منتشر می کنیم.   برای دیدن این سخنرانی ، اینجا را کلیک کنید       بخشی از سخنان ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالروز انقلاب 57 - 22/11/1377   1- انقلاب حرکت قهرآمیز...

گزارشهای محرمانه ای که بعد از تنفیذ بنی صدر، بدست...

۱۳۹۳/۱۱/۱۰؛ سایت انقلاب اسلامی: اسنادی که در زیر می خوانید، گزارشهایی است که "اتاق کار ایران" در دفتر رئیس دفتر رئیس جمهوری امریکا در 5 و 6 فوریه 1980 (16 و 17 بهمن 1358) درباره بنی صدر تهیه کرده و در اختیار همیلتن جردن، رئیس دفتر کارتر قرار داده ‌است. در انتهای متن توضیحاتی درباره مواردی که اطلا‌عات این گزارش دقیق نیستند، را آورده ایم. محرمانه غیرقابل رویت برای اتباع خارجی 5 فوریه 1980  ...

انتشار سخنان بنی صدر برای اولین بار: برای جنگیدن محتاج...

۵ بهمن ۱۳۹۳- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: بمناسبت سالگرد انتخاب شدن بنی صدر بعنوان اولین منتخب ملت ایران با رای بالای 76 درصد، بخشی از سخنرانی ایشان بمناسبت عاشورا در 28 آبان 1359 که در میدان آزادی ایراد شد و بتازگی دست ما رسیده است، را منتشر می کنیم. در این سخنرانی، بنی صدر به جهار امر اساسی می پردازد: - دفاع از آزادی، از جمله آزادی بیان حتی در زمان جنگ و اعتراض به...

متن سخنان ابوالحسن بنی صدر در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری...

 ۹۳/۱۱/۰۵ - توضیح سایت انقلاب اسلامی: در فایده انتشار سخنان بنی‌صدر در مراسم تنفیذ: برای نسل‌های اول و دوم و سوم خواندن سخنان نخستین منتخب تاریخ ایران، بی‌فایده نیست. پیش از نخستین انتخابات ریاست جمهوری، حکومت در دست حزب جمهوری اسلامی بود. رهبران آن حزب می‌گفتند یا انتخابات انجام نمی‌شود و یا بنی‌صدر به ریاست جمهوری انتخاب نمی‌گردد. آنها از هیچ‌کار برای رسیدن به هدف خویش خودداری نکردند. باوجود این، مردم ایران با 76 درصد آراء...

نظر شرکت کنندگان در آخرین سنجش افکار قبل از اولین...

۱۳۹۳/۱۱/۰۳ سایت انقلاب اسلامی در هجرت- واپسین سنجش افکار که در تاریخهای 28 دی تا 1 بهمن، یک هفته پیش از اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران (5 بهمن 1358) منتشر شد، همانند سنجش‌های پیش از آن، از این ویژگی برخوردار بود که پرسش‌ها به پاسخ دهنده نظر و تمایل القاء نکنند تا که سنجش افکار بتواند واقعیت را، همان که هست، بازیابد و گزارش کند. در مقایسه با کشورهائی برخوردار از دموکراسی بر اصل انتخاب، این سنجش...

بختیار در ۲۵ دی ۱۳۵۷: حضرت آیت الله العظمی خمینی...

 ۲۶/۱۰/۱۳۹۳ - سایت انقلاب اسلامی: به مناسبت سالگرد نخست وزیری دکتر شاپور بختیار، سخنان ایشان را در جلسه گرفتن رای اعتماد مجلس سنا در ۲۵ دی ۱۳۵۷ را منتشر می کنیم. ایشان از ارتباطهای خود با آقای خمینی سخن به میان می آورد. این سخنان درست نبودن تبلیغات مبنی بر اینکه دکتر بختیار از ابتدا با آقای خمینی مخالف بوده است، را بوضوح نشان می دهد. اکنون می دانیم که دکتر بختیار قبل از انقلاب،...

حسین شاه‌حسینی: حاکمیت راه‌های زندگی و دلبستگی و علاقه تختی...

17 دی 1393- حسین شاه‌حسینی تنها بازمانده بنیان‌گذاران نهضت مقاومت ملی یکی از شخصیت‌های ارزشمند اجتماعی و سیاسی ایران است که بخش عظیمی از تاریخ معاصر ایران را لحظه به لحظه در سینه خود دارد. او یکی از وفاداران زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، یار دیرین آیت‌الله سید محمود طالقانی و یکی از دوستان نزدیک جهان پهلوان غلامرضا تختی است. نشستن پای صحبت‌های او برای هر پژوهنده و علاقه‌مند به تاریخ ایران یک غنیمت است زیرا...

مغازه "ایرانی" فروشنده پارچه های کشمیر و دانتل قرن 19،...

    موزه کارناواله در وسط شهر پاریس در نزدیکی میدان وژ که خانه ویکتور هوگو نیز آنجاست، قرار دارد. این موزه تاریخ تحولات شهر پاریس را از طریق نقشه ها، طراحی ها، ماکت ها، تابلوها،مجسمه ها،  اشیاء و مبلمان تاریخی نشان می دهد. در طبفه همکف این موزه مجسمه ای قرار دارد که متعلق به قرن 19 است. این مجسمه علامت مغازه یک فروشنده پارچه های کشمیر و دانتل بوده است. اسم مغازه که در...

آخرین اظهار نظرهای لاهوتی درباره خمینی و رفسنجانی

21 آذر 1393 - سایت انقلاب اسلامی- پس از کودتای خرداد 1360، مرحوم لاهوتی که یکی از مدافعین بنی صدر بود، در ششم آبان 1360 دستگیر و فردای این روز با سم استریکنیک کشته شد، در همین ایام وحید پسر مرحوم لاهوتی نیز کشته شد. فاطمه هاشمی رفسنجانی، یکی از دو عروس مرحوم لاهوتی(فائزه هاشمی رفسنجانی دیگر عروس مرحوم لاهوتی است) در مصاحبه با هفته‌نامهٔ شهروند امروز (شماره 70 - 12 آبان 1387) اعلام کرد...

منیر طه: به كين‌خواهيِ يارانِ‌ عزيزي كه در 16 آذر...

در یورش به دانشکدۀ فنی سه دانشجو به نام‌هاي شریعت رضوی، قندچی و بزرگ‌نیا که به همراه دیگر دانشجویان می‌خواستند از دانشگاه خارج شوند، در راهروی دانشکده تیر خوردند و مردند. روزنامه‌هاي ‌نوكرِ دربار و ميرآخورانِ روزنامه نگار نوشتند: سربازان تيراندازيِ هوايي‌ كرده بودند. از جان ‌گذشته‌اي هم نوشت: لابد دانشجويان بالاي درخت نشسته بودند. ندانستم چه بر جانش آمد. تیراندازی هوایی! بجای اینکه سقف دانشکده را سوراخ کند، سینۀ سه دانشجوی هدف گرفته را...