Uncategorised

بحث بین خانم صدیقه وسمقی و آقای رامین کامران و مهران مصطفوی در باره مسئله دین و سیاست و دولت

در این safe imageبرنامه با خانم صدیقه وسمقی و آقای رامین کامران در باره مسئله دین و سیاست و دولت تبادل نظرکردیم. آقای کوروش عرفانی برنامه را اجرا کردند.